سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیره باستان فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

همزمان و همراه با تحولات و تغییرات وسیعی که در جهان به وجود آمده است رویکردها و دیدگاههای اندیشمندان نسبت به آموزش و یادگیری نیز تحولاتی داشته است با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور ابزارها و روشهای آموزشی نیز دچار تغییر و تحول شده و آموزش الکترونیکی در سطح وسیعی از جامعه گسترده گردیده است یکی از نمودهای ورود فناوری اطلاعات به حوزه آموزش و پیدایش محتوای الکترونیکی می باشد که از جمله ویژگی آنها ساختار و نحوه سازماندهی متفاوتی است که نسبت به متون سنتی دارا است این مقاله ابتدا به نقش ارزشمند عوامل موثر در فرایند محتوای آموزش الکترونیکی می پردازد و سپس به بررسی روشهای ارائه محتوا و به صورت موردی، روند تولید محتوای اموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران اشاره دارد.