سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراورده های نفتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید زینالی هریس – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
احسان سلجوقی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حدود ۳۸ درصد از کل نفت خام تولیدی جهان توسط خطوط لوله منتقل می شود انتقال نفت خام از طریق لوله با وجود دارا بودن مزایایی چون هزینه انتقال کمتر و مدت زمان کوتاه تر مورد نیاز برای انتقال، مشکلاتی را نیز به همراه دارد که مهمترین آنها هزینه زیاد پمپاژ نفت خام به درون لوله ها می باشد که از ویسکوزیته زیاد آن ناشی می شود بنابراین روشهای نوین و پیشرفته انتقال نفت خام نیز برپایه رفع این نقیصه استوار میباشند. این روشها به چهاردسته کلی رقیق سازی، بهبود دهی نسبی، عملیات حرارتی و ایجاد سیستم امولسیونی نفت در آب تقسیم می گردند که در هریک از آنها به طریقی ویسکوزیته نفت خام کاهش داده می شود در روش رقیق سازی با افزودن برشهای سبک هیدروکربنی ، در روش بهبود دهی نسبی با اصلاح شیمیایی، درعملیات حرارتی با افزایش دما و نهایتا در سیستم امولسیونی با ایجاد یک فاز پیوسته آبی که قطرات نفت خام درون آن پراکنده شده ند ویسکوزیته نفت خام خروجی از چاه را کاهش داده و انتقال آن را تسهیل می کنند.