سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی حامدموسویان – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
رضا کمالی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
مصطفی مهدوی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

به د لیل افز ایش روز افزون مصرف انرژی و نیزکاهش مداوم منابع آن در جهان و به خصوص در کشور ما ، بحث انرژی و راهکارهای استفاده بهینه ازآن می تواند نقش مهمی را در حفظ ذخایر انرژی و محیط زیست کشور داشته باشد. افزون بر این مسائل، چنانچه مایل به ارائه محصولات خود به بازار جهانی می باشیم، ناچار از داشتن تولیداتی قابل رقابت از نظر قیمت هستیم. لذا از آنجائی که صنعت قند از جمله صنایع پر مصرف انرژی است، جهت کاهش هزینه تولید باید مصرف انرژی را در این کارخانه ها بهینه نمود. به لحاظ آشنائی بیشتر با وضعیت تولید شکردرایران، بهای شکر در کشورمان را با کشورهای پیشرفته مقایسه کرده ایم. بهای یک کیلوگرم شکرسفید درنیویورک(سال ٢٠٠٤ ) حدود ٢٠٢٠ ریال، درلندن(سال ٢٠٠٤ ) حدود ٢٠٥٠ ریال ولی درایران(سال ١٣٨٣) حدود ٥٠٠٠ ریال می باشد. علت اصلی این اختلاف قیمت، هزینه های اولیه وهزینه های عملیاتی بالا درایران نسبت به کشورهای پیشرفته می باشد که با مکانیزه کردن قسمتهای مختلف کارخانه وهمچنین استفاده از تکنولوژی پیشرفته به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی می توان این اختلاف را به میزان قابل توجهی کاهش داد. در این مقاله به منظور آشنایی کلی با صنعت قند و شکر، ابتدا توضیح مختصری در باره فرایند تولید قند ارائه کرده وبعد به بحث انرژی پرداخته ایم. سپس با مد نظر قرار دادن یکی ازکارخانه های موجود در کشور، به تفکیک، فرآیندهای بکارگرفته شده را مورد ممیزی انرژی قرارداده ایم. طبق این بررسی بطورکلی انرژی های مصرفی درکارخانجات تولید قند وشکر را می توان به دوبخش عمده حرارتی والکتریکی تفکیک نمود. در نهایت با بررسی موارد فوق و انجام یکسری محاسبات مربوط به هر قسمت در کار خانه مورد نظر هزینه قابل کاهش در مصرف انرژی رقمی معادل با دویست و هفتاد و دو میلیون تومان در سال بدست آمده است.