سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروین ناهید – مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر وثوقی – مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف
ایران عالم زاده – مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی برقعی – مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

منشا آلودگی نفتی آبها بطور عمده هیدروکربورهای آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) می باشند تجمع PAHs بصورت کمپلکس در محیط آبی بیماریهایی از جمله سرطان پوست برای آبزیان و انسان ایجاد می کند . جهت حذف میکروبی این مواد، نمونه برداری از آب مناطق مختلف خلیج با روشهای استاندارد بصورت سطحی و عمقی انجام شد . نمونه ها آنالیز گردید و پارامترهای PAHs, COD, TOC و فلزات سنگین تعیین شدند نتیجه گیری گردید که آبهای مناطق امام حسن، دیلم و شغاب آلوده ترین بوده ( میزان PAHs بترتیب ) ppm 2.7, 4.2, 9.8 و غلظت آلاینده ها در نمونه های عمقی نسبت به سطحی بیشتر است .
میکروبهای تجزیه کننده PAHs از رسوبات مناطق آلوده برداشت و جدا سازی و شناسایی شدند . آنها اغلب در گروه سودوموناس، گرم منفی و کاتالاز مثبت می باشند . توانایی سویه ها از لحاظ تجزیه بیولوژیکی در فلاسک آزمایشگاهی مورد بررسی قرا ر گرفت . نتایج نشان داد سویه خالص EM2 توان حذف نفتالین را بمیزان %٨٠ و فنانترن را بمیزان %٥٥ دارا می باشد . بعلت تجزیه پذیری طولانی مدت PAHs بیوراکتورRBCp( زمان ماند بالا ) انتخاب و توانایی میکروبهای مخلوط توسط آن نیز بررسی گردید