سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی تقوایی ابریشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشکده فنی ، دانشگاه گیلان
جواد رزاقی – استادیار ، دانشکده فنی ، دانشگاه گیلان
ملک محمد رنجبر تکلیمی – استادیار ، دانشکده فنی ، دانشگاه گیلان
مهدی زهرایی – استادیار ، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از FRP به منظور بهسازی لرزه ای در سالهای اخیر بسیار گسترش ی افته است از دلایل مهم انتخ اب این مصالح بعنوان تقویت کننده ، می توان به نسبت بالای مقاومت به وزن ، انعطاف پذیری ، مقاومت خوب در برابر خستگی و … نام برد . اما در حال حاضر بزرگترین مشکل این شیوه مقاوم سازی نحوه اتصال این مصالح به اعضاء سازه ای است . از روشهای نصب متداول این مصالح می توان به روش نصب دستی و روش نصب لایه ای اشاره نمود که با توجه به مقاومت بسیار بالای این مصالح در مقایسه با ماده چسبنده و لایه پوشش بتن ، در مراحل اعمال نیرو تخریب سازه ای با جدایی ماده چسبنده و یاتخریب لایه پوشش بتن شروع می شودکه موجب عملکرد ناقص این شیوه مقاوم سازی می گردد .در این مقاله ضمن تشریح روشهای مختلف اجرای اتصالFRP روش نوینی برای اتصال ،FRP بررسی و ارائه گردیده است . آزمایشهای انجام شده نشان می دهند که شیوه مورد نظر دارای عملکرد بهتری در برابر تخریب ناشی از تورق لایه ها و جدایی از سطح بتن را دارا است .