سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدصابر فلاح نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
سیدتقی اخوان نیاکی – استاد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کنترل آماری فرایند ) (SPC به بهبود کیفیت از طریق کاهش تغییرات می پردازد و بهترین ابزار شناخته شده در این زمینه نمودار کنترل است . در حالی که در عمل با موارد بسیاری مواجه ایم که در آنها داده های ناشی از فرایند همبسته اند، ولی یک فرض اساسی در این نمودارها، مستقل بودن مشاهدات ناشی از فرایند است . با نقض فرض استقلال، عملکرد این نمودارها دچار اختلال می شود و برای کنترل داده های همبسته، کارایی نمودارهای کنترل استاندارد برای مشاهدات مستقل، بسیار پایین است . به همین دلیل، شناسایی نمودارهای کنترلی که بتواند برای کنترل اینگونه داده ها مورد استفاده قرار گیرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مقاله، راه کارهای کنترل داده های همبسته به وسیلة نمودارهای کنترلی بررسی و توسعه داده شده و توسط منحنی های ARL مقایسه شده اند و یک الگوریتم ساده برای کنترل داده های خود همبسته ارائه شده است . سپس کاربرد این الگوریتم در یک مطالعة موردی در کارخانه کابلهای مخابراتی شهید قندی مطرح شده است .