سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود پاکشیر – استادیار بخش مواد – دانشگاه شیراز
سیدمحمود کثیریها – عضو هیات علمی دانشکده پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر صالح قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مواد – دانشگاه شیراز

چکیده:

سازه های فولادی در دریا شامل نواحی داخل آب – جزر و مدی – پاشش آب و اتمسفری می باشند که هر یک از این نواحی در معرض شرایط حاد خورنده قرار دارند. بنابراین روشهای متفاوتی جهت کنترل خوردگی نواحی مختلف سازه های فوق می بایست بکار گرفته شود.
پوششها و حفاظت کاتدی روشهای مهندسی هستند که به منظور کاهش و یا متوقف کردن خوردگی در سازه های فولادی در دریا بکار گرفته می شوند. سیستم حفاظت کاتدی با اعمال جریان الکتریکی از طریق منابع خارجی و پوششها بعنوان یک سد در برابر جریانهای خوردگی حاصل از تشکیل اندها و کاتدها و یا زوجهای گالوانیکی از خوردگی سازه های فوق جلوگیری می کنند.
این مقاله روشهایی جهت برقراری یک سیستم موثر و اقتصادی جهت کنترل خوردگی سازه های فولادی در دریا ارائه میدهد. همچنین دو روش موثر جهت حفاظتناحیه داخل آب سازه های فولادی با هدف کاهش مقدرا اند مصرفی و در نتیجه کاهش هزینه های برقراری سیستم حفاظت کاتدی مورد بررسی قرار می گیرند.