سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا آقاجانی – پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز باتوجه به ویژگیهای محیطهای جدید تولیدی و طبیعت مشتریان ، دیگر شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان دنبال می کردند کارآیی خود را از دست داده اند و امروزه شرکتها نیازمندند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فرآیندهای تولیدی – از ماده خام تا مصرف کننده نهایی – ایجاد کنند.مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد وکالا، اطلاعات و جریان پولی ، توانایی پاسخگویی به این شرایط را داراست .مدیریت زنجیره تامین Supply Chain Management , ) (SCM دارای سه فرآیند عمده و اصلی است که عبارتند از: مدیریت اطلاعات ، مدیریت لجستیک ومدیریت روابط، کهدر آن مدیریت روابط نقش مهم و موثری را در کل مدیریت زنجیره تامین و همچنین بهبود عملکرد آن بازی می کند و اساسا فاکتور رابطه عامل قوی وموثری در شکستها و موفقیتهای تجاری قبلی شرکا – تابه امروز – بوده است ، به طوری که قرن بیست و یکم را عصر یکپارچگی ها نامیده اند.این مقاله درصدد است تا علاوه بر معرفی گامهای ایجاد و توسعه یک رابطه موفق ،به صورت ساختاری به اصول اولیه و مفاهیم موجود برای بررسی و تحلیل روابط میان شرکا (خریداران و تامین کنندگان ) بپردازد و در همین راستا در بخشی از آن انواع شبکه های موجود در تحلیل زنجیره ها و روابط میان آنها معرفی گردیده است . به صورت گذرا نیز بر نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تامین اشاره گردیده است.