سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
یاسر زهتاب یزدی – کارشناس ارشد آموزش محیط زیست
حامد زهتاب یزدی – کارشناس بهداشت عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهرا

چکیده:
به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی-درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه، پسماندهای پزشکی[بیمارستانی[گفته می‌شود.این پسماندها به دلیل آلوده بودن باعث ازدیاد و اشاعه انواع بیماریهای خطرناک و مسری می‌شوند و تهدیدی جدی برای سلامت انسان و محیط زیست محسوب می‌گردند.بنابراین یکی از مهمترین نکات قابل توجه در زمینه حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی افراد و به تبع آن سلامت جامعه ،شناسایی روشهای ضد عفونی و دفع پسماندهای بیمارستانی می‌باشد که متاسفانه گاها به دلیل عدم آگاهی و مدیریت لازم در به کارگیری روشهای صحیح و تکنولوژی مناسب ،شاهد به خطر افتادن سلامت جامعه و محیط زیست می‌باشیم.ضرورت بی خطر سازی زباله های عفونی بیمارستانها قبل از دفع از طریق تکنولوژیهای غیر سوز با توجه به میزان بالای زباله های عفونی و هزینه های بسیار بالای دفن این دسته از پسماندها با در نظر گرفتن خطرات ناشی از انتشار بیماریهای عفونی ناشی از عدم بی خطر سازی و دفن نامناسب و غیر بهداشتی زباله ها با توجه به مسایل زیست محیطی و بهداشت عمومی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.در این مقاله در ابتدا به بررسی و طبقه بندی انواع پسماندهای بیمارستانی پرداخته می‌شود و سپس انواع روشها و تکنولوژیهای موجود و مزایا و معایب هر یک از آنها جهت ضد عفونی و دفع پسماندهای بیمارستانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.