سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی نجفی علمداری – استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
سیده صدیقه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

آنچه پیش رو دارید مختصری است در مورد آنالیز طیفی کمترین مربعات و بررسی مزایای این روش در کاربردهای مختلف در مقایسه با آنالبیز طیفی فوریه . روش آنالیز کمترین مربعالت از جمله روشهایی است که در مقایسه با سایر روشهای آنالیز طیفی از محدودیتهای کمتری برخوردار است. بنابراین روشی مناسب در حل مسائل ژئودزی است. آنچه در این تحقیق مد نظر است بدست آوردن فرمول مناسب جهت محاسبه طیف تابع به روش کمترین مربعات با استفاده از پیش فرضهای تعیین شده است. ضمن اینکه مقایسه ا یاجمالی بین این روش و روش فوریه انجام خواهد شد.