سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرعلی مصطوفی مقدم – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشکده فنی دانشگاه تهران
خسرو برگی – دانشیار و مدیر گروه بخش مهندسی زلزله دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در اینم مقاله به مقایسه روش استاتیکی با توزیع بارهای جانبی مختلف و روش تاریخچه زمانی غیر خطی پرداخته می شود.مقایسه مذکور در قالب اعمال هر دو دسته از روشها بر روی ساختمانهای بتنی دارای سیستم دوگانه قاب خمشی-دیوار برشی که در پلان ثابت و در ارتفاع متغیر می باشند صورت گرفته و در ادامه اثر پارامترهای مختلف سازه ای و لرزه ای که بر روی عملکرد سازه تاثیرگذار می باشند نیز مورد بررسی قرار می گیرد