سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آذر انوری – مربی پژوهشی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
فواد فرحانی – استادیار – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
فراس حکاک – کارشناس ارشد مکانیک – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مهران شهریاری – کارشناس ارشد مکانیک – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

مقاومت گرمایی تماسی در اتصالات ساز های و اجزاء ماهواره، در میزان انتقال حرارت بین اجزاء مختلف ماهواره و در نتیجه کنترل دمای آنها مؤثر است. مقاله حاضر به بررسی مقاومت گرمایی در اتصالات و تأثیر آن در دمای اجزای اصلی یک ماهواره کوچک LEO می پردازد. در ابتدا مرور کلی بر مقاومت گرمایی در اتصالات پیچی ماهواره ارائه شده است. سپس با تحلیل عددی مدل حرارتی ماهواره نمونه، تأثیر تغییرات مقاومت گرمایی اتصالات بر دمای اجزای اصلی ماهواره (باتری، جعبه الکترونیک و واحدهای تله متری) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیلهای حرارتی برای مدل ماهواره فوق نشان می دهد با کاهش مقاومت گرمایی تماسی در اتصالات مختلف ، هدایت حرارتی بیشتری از اجزاء به سمت رادیاتورهای ماهواره صورت گرفته که تأثیر قابل توجهی بر دمای اجزاء اصلی ماهواره خصوصاَ واحدهای تل همتری و جعبه الکترونیک داشته است.