سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم غفاری – دانشکده علوم ، کاشان، ایران
محمد الماسی – دانشکده علوم ، کاشان، ایران
عبدالعلی رمضانی – دانشکده علوم ، کاشان، ایران

چکیده:

آرایه از نانوسیم های کبالت به روش الکتروانباشت متناوب نامتقارن درون قالب های اکسید الومینیوم آندی ساخته شد. اثر عدم تقارن شکل موج در الکتروانباشت بر روی خواص مغناطیسیو میکروساختارهای نانوسیم های کبالت بررسی شد. نتایج نشان می دهد که بسته به مقدار ولتاژ احیا و اکسیداسیون الکتروانباشت، تغییرات قابل ملاحظه ای در خواص مغناطیسی ظاهر می شود. این تغییرات مربوط به تغییر مدل میکروساختار نانوسیم ها می شود. برای تحلیل و آمالیز کردن رفتار مغناطیسی و میکروساختاری، بار انباشت و جریان انباشت لحظه ای به همراه الگوهای پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که سرعت رشد نانوسیم ها با نیروی وادارندگی آنها نسبت معکوس دارد.