سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید رحیمی پور – دکتری مهندسی سواحل و بنادر مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
علیرضا مراغه ای – کارشناس ارشد مهندسی سواحل بنادر سازمان بنادر و کشتیرانی
سید محمد حسینی بندرآبادی – کارشناس ارشد فیزیک دریا شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری

چکیده:

مطالعات رژیم رسوب گذاری در سواحل کشور بعنوان یکی از پروژه های زیربنایی از طریق اداره کل کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و کشتیرانی مطرح بوده است. بندر بوشهر با توجه به مشکل رسوب گذاری در بخشی از کانال های داخلی و بیرونی که عرض و عمق کانال را تحت تاثیر قرار می دهد یکی از بنادری است که در این طرح مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری پارامترهای دریایی و رسوب بندر بوشهر برای بررسی عوامل اقلیمی تاثیر بر رسوب گذاری در کانال کشتیرانی بندر و ایجاد اطلاعات پایه بمنظور دسترسی صحیح اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم مدل های ریاضی به انجام رسیده است.
انجام این اندازه گیری ها با توجه به مرزهای در نظر گرفته شده برای عوامل اغلیمی، کستره وسیعی را در بر می گرفت که شامل یک محدوده ۷۸۵ کیلومتر مربعی از شمال رودخانه هله تا جتوب بندر جللی در دریا و تا اعماق ۲۰ متری دریا بوده است. از این نظر و از جنبه دیگر که تعداد زیادی از پارامترهای دریایی، رسوب و جوی به طور همزمان در یک ماه ثبت گردیده. این اندازه گیری ها در نوع خود در منطقه بی نظیر نموده است.
اهمیت این اندازه گیری ها با توجه به فقر اطلاعات دریایی پایه در کشور جهت مطالعه و انجام پروژه های دریایی بدون شک بر کسی پوشیده نیست. از اینرو در این مقاله سعی تا مهمترین نکات اجرایی و برنامه ریزی هایی که در ارتباط با این اندازه گیری های انجام شده، همچنین نتایج بدست آمده از نرا برای اطلاع مهندسان و دست اندرکاران کارهای دریایی کشور به اطلاع برساند.