سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیداحمد میرباقری –
رویا بزاز زاده –
محسن فتحی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – محیط زیست
امیر موسوی راد –

چکیده:

با توجه به ضرورت شناخت فرایندهای کاربردی تصفیه ی فاضلاب شهری و اینکه فرایند بیولاک در حال حاضر یکی از مهمترین گزینه های انتخاب روش تصفیه در کشور می باشد، تصمیم به مطالعه ی این فرایند گرفته شد. دراین مطالعه نیاز به ساخت پایلوت بیولاک احساس می شد که بعد از طراحی و پیش بینی تجهیزات مورد نیاز اقدام به ساخت پایلوت جهت بررسی بیولوژیکی فرایند شد. در این مرحله بعد از فراگیری مبانی بهره برداری از پایلوت، اقدام به بهره برداری از پایلوت مذکور در تصفیه خانه شهرک اکباتان تهران گردید. با بررسی های انجام شده، نحوه ی عملکرد این سیستم در زمان ماند هیدرولیکی و سلولی و غلظتهای متفاوت مخلوط حوض هوادهی در حذف COD,BOD آشکار شد. همچنین از نتایج حاصل ضرایب سنیتیکیK,Kd , Y, Ks در غلظت های ۳۵۰۰ و ۴۵۰۰ میلیگرم بررسی روش بیولاک در … برلیتر بدست آمد. امید است که مطالب ارایه شده در این مطالعه در جهت پیشبرد اهداف علمی پژوهشی کشور باشد