سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه شریفی بروجردی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ایوب کاویانی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی سیر تاریخی تکامل روش تابع انتقال گیرنده ، استفاده از این روش به عنوان یک راهبرد موثر در مطالعات مربوط به تخمین عمق پوسته و محاسبه ساختار گوشته بالائی معرفی گردد. همچنین در ادامه مقاله شرح مختصری از روابط ریاضی مورد استفاده در این روش آورده شده است . درپایان با استفاده از امواج دور لرز ثبت شده از ایستگاههای باند پهن متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ایرانبه مدت دو سال و پردازش این داده ها مبتنی بر روش تابع انتقال گیرنده ،ضخامت پوسته منطقه تهران محاسبه شده وروند تغییرات این مقدار در حدود ۵۰- ۴۷کیلومتر به دست آمده که با مطالعات قبلی در همین زمینه ،با روش های -دیگر سازگاری نسبتا خوبی دارد [۴].