سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهین کرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز
مهرداد پناه یزدان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
سید شهاب الدین آیت الهی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

فرآیندهای استخراج شکر از نیشکر دارای حجم بالای پساب هستند که این پساب ها دارای مقدار زیادی مواد آلی هستند که دفع آنها در محیط زیست و رودخانه ها موجب آلودگی و ایجاد بوی تعفن در محیط اطراف آنها می شود لذا تصفیه پساب این واحدها برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست ضروری است در صورتیکه در حال حاضر در اکثر کارخانجات تولید نیشکر در ایران هیچگونه عملیاتی بر روی پساب خروی انجام نمی گیرد و این پساب آلوده وارد محیط زیست می شود. در این مقاله ما به بررسی پساب حاصل از کارخانه تولید نیشکر هفت تپه پرداخته ایم این پساب دارای مقدار زیادی BOD ، COD و مواد جامد می باشد که وارد کانالهایی گردیده است که پس از ترکیب با پساب حاصل از کارخانه کاغذ پارس وارد رودخانه درز می شود. در این تحقیق ما انواع روشهای موجود برای کاهش آلودگی این پساب شامل روش لاگون و سیستم های متشکل از هاضم به همراه استخر اکسیداسیون و روش لجن فعال را بررسی کرده و در نهایت از طریق یکسری آزمایشات بهینه سازی لجن فعال توسط افزایش نوترینت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که این روش بهترین راه حذف آلودگی های این پساب می باشد.