سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا مقدم نیری – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای یک نوع مخلوط آسفالتی با منشا اروپایی است که از شیار افتادگی سطح راه در اثر بارهای ترافیکی سنگین جلوگیری میکند. این نوع مخلوط همچنین به منظور ایجاد یک رویه با دوام و با حساسیت کمتر در برابر ترکهای ناشی از درجه حرارت پایین و نیز یک رویه دارای سطح باز به منظور کاهش پدیده اب پیمایی در نظر گرفته می شود.