سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهراد کیافر – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، کارشناس ارشد مدیریت پروژه وساخت،
محمدحسین صبحیه – مدیر گروه رشته مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی و

چکیده:

روش » طرح و ساخت « به عنوان یک روش برای مدیریت و اجرای طرح های عمرانی، در سال های اخیر در کشورهای صنعتی رواج زیادی یافته است . این روش امتیازات خاصی به کارفرمایان عرضه می دارد و می توان انتظار داشت که در آینده و تحت یک بستر مناسب، به عنوان روش مطلوب اجرای پروژه های عمرانی مورد نظر قرار گیرد . استفاده از این روش در اجرای طرح های عمرانی کشور ما نیز آغاز شده است ولی با توجه به شرایط متفاوت کشور ، این روش و سایر روش های نوین مدیریت و اجرای طرح های عمرانی به درستی به کار گرفته نشده است و طبیعتأ نتیجۀ مطلوبی از آنها به دست نیامده است . در این مقاله ابتدا مباحث نظری مربوط به روش های مختلف اجرا و مدیریت طرح های عمرانی که بر گرفته از منابع خارجی است مطرح می شود و سپس به عنوان مطالعۀ میدانی، عملکرد پیمان طرح و ساخت در یک طرح سدسازی کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد . این مطالعۀ میدانی مبتنی بر فلسفۀ کیفی تفسیری است که با استفاده از روش مصاحبۀ غیر ساختار یافته سعی بر شناخت دیدگاه ها و عملکرد عوامل درگیر در مورد چگونگی کاربرد روش طرح و ساخت داشته است . یافته های این تحقیق نشان می دهد که شرایط لازم برای استفاده از روش طرح و ساخت در این طرح، مطابق آنچه که در مباحث نظری مطرح شده است، فراهم نبوده است .