سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج اعلایی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای – عضو هیئت علمی دانشگاه- مدیر پروژه های ISO 14001 , OHSAS

چکیده:

از میان روش های متعدد ارزیابی ریسک معمولا از روش FMEA بوفور استفاده می شود. این روش که در واقع یک روش نیمه کمی است بصورتهای متفاوتی در محیط های کاری بکار میرود. در بررسی حاضر ضمن تاکید بر هدف ارزیابیهای ریسک در استقرار OHSAS روش FMEA مورد بررسی قرار گرفته و قرائتهای متعددی که در این زمینه توسط مشاورین مختلف ارائه میگردد مورد نقد قرار می گیرد. بر پایه این بررسی و تجربیات متعدد در محیطهای بندری و شناخت خوبی که از خطرات موجود در محیط کار بندری وجود دارد. بنظر می رسد که روش FMEA اگر بر مبنای ساحتار اصلی خود که در ارزیابی ایمنی تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد بکار رود بطور دقیق قابلیت انطباق با هدف ارزیابی و مولفه های قابل کاربرد را نداشته و در نتیجه هم لحاظ قابلیت کاربدر توسط افراد مختلف و هم نتایج حاصل و همچنین معیار تصمیم گیری برای کنترل سردرگمی ها و ناهماهنگیهای را ایجاد خواهد نمود.
در روش پیشنهادی که تلفیقی از روش ماتریس و روش FMEA است بر پایه نیازمندیهای استفاده و لزوم کاربردی بودن بیش از پیش آن الگویی ارائه می شود که می تواند ضمن ساده تر کردن دسته بندیها معیار تصمیم گیری مناسب تری را ارائه دهد. الگوی داده شده قادر است به خوبی نیازمندیهای متخصصین شاغل در بخشهای ایمنی بنادر را تامین نماید.