سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
عباس نورالدینی شاه آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه سیستان وبلوچستان
حمیدرضا شاکری –
فرهاد شهرکی –
اسلام کاشی –

چکیده:
یک روش مهم برای اطمینان از مهارت یک مدل، آنالیز حساسیت مدل است که نحوه تغییرات در خروجی های مدل را با تغییرات در ورودی های مدل بررسی می کند. در این مقاله روش های آنالیز حساسیت پارامتری از مدل به کار برده شده برای انتشار اتمسفری مواد، به منظور درک بهتر تاثیر پارامترهای قابل تنظیم توسط کاربر برروی خروجی مدل، ارائه شده است. از بین سه روش آنالیز حساسیت شرح داده شده، روش global به دلیل اینکه تغییر تمام پارامترهای ورودی را به طور همزمان و تاثیرشان را بر روی خروجی مورد بررسی قرار می دهد، نسبت به روش های screening و local مزیت بیشتری دارد. استفاده از ابزارهای آماری برای آنالیز نتایج تعداد زیادی از مدل ها این امکان را فراهم می کند تا پارامترهای مدل را بر اساس تاثیرشان بر روی تغییرپذیری برخی از خروجی های مدل (فواصلی که ماکزیمم غلظت مشاهده می شود و غلظت در نواحی نزدیک و دور)، تاثیرشان بر روی هر سناریو، تاثیرشان بر روی هر محصول، رتبه بندی کنیم. آنالیز نتایج، این امکان را به ما می دهد که تحلیل مان را از مدل سازی انتشار ابر ماده سمی باز بینی کنیم.