سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید علی خوارزمی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا
امیر علی خوارزمی – دانشجوی دکتری پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور ساخت سناریو روش های متفاوتی وجود دارد و همچنین در جهت رسیدن به منطق سناریو نیز می توان از ۲ روش استقرایی و قیاسی استفاده نمود. این پژوهش با هدف بررسی و تدقیق در روش های ساخت سناریو در مراحل توسعه آن می باشد. شواهد نشان میدهد که روش ساخت سناریو وابسته به فلسفه ساخت آن و جهت گیری برنامه ریزی متغیر است. جهت رسیدن به روش مطلوب لازم است با شناخت مزیت ها و معایب هر روش اقدام به توسعه سناریو های آینده نمود. نتایج نشان میدهد که تکنیک تفکر سیستمی یکی از مهمترین تکنیک ها در ساخت سناریو می باشد.