سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق پرتانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا مجدزاده طباطبائی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

موضوع انتقال رسوب سال ها است که مورد توجه مهندسین قرار گرفته است. روش های مختلفی برای حل مسایل رسوب به کار گرفته شده است که نتیجه آن معادلات تجربی متعددی است که توسط صاحبنظران امر ارایه شده است، گرچه نتایج این روش ها با یکدیگر و با مشاهدات تجربی اختلاف چشمگیری دارند اما با توجه به اینکه اندازه گیری رسوب رودخانه به طور محدود و معدود انجام میشود، جهت برآورد بار رسوبی رودخانه در ماقع مورد نیاز می توان از این معادلات استفاده کرد . لازم به ذکر است که تعیین میزان بار رسوب و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه در بسیاری از امور مهندسی رودخانه ضروری است. از آنجایی که معادلات موجود معمولا بر اساس شرایط اقلیمی یا آزمایشگاهی سایر نقاط جهان به دست آمده اند، لذا برای استفاده در رودخانه های ایران این معددلات باید واسنجی شده و معادله بهینه انتخاب گردد. در این تحقیق پس از جمع آوری آمار و اطلاعات دبی روزانه جریان و بار معلق اندازه گیری شده در ایستگاههای مورد مطالعه (بیانلو، قره گونی،ف ماه نشان، پل دختر و استور) بار رسوب را برای ترازهای مختلف سطح آب با گام های نیم متری به دوروش اصلی هیدرولوژیکی (داده های مشاهده شده) و روش هیدرولیکی (معادلات تجربی و آزمایشگاهی رسوب) محاسبه شده و سپس با مقایسه آنها و بررسی رفتار روابط مختلف و عوامل موثر در میزان محاسبات، معادله مناسب برای هر ایسگاه انتخاب و پس از واسنجی معادلات، یک معادله نهایی برای محاسبه بار معلق رودخانه قزل اوزن با تعیین ضرایب واسنجی ارایه می شود.