سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
لاله محمودیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران-محیط زیست دانشگاه شیراز
ناصر طالب بیدختی – استاد عمران و محیط زیست ، بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شی

چکیده:
با توجه به استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی، عدم وجود مدیریت صحیح در ارتباط با آب های سطحی و همچنین افزایش رقابت بر سر منابع آب شیرین در جهان و با توجه به محدود بودن این منابع، ایجاد سیستم های توسعه پایدار در زمینه منابع آب مورد نیاز است. امروزه بهره برداری نامتعارف از منابع آب صدمات جبران ناپذیری را بر منابع طبیعی کشور وارد کرده است. تغییر رژیم طبیعی رودخانه بدون درنظر گرفتن اثر این تغییرات بر اکوسیستم رودخانه، عدم وجود دیدگاه های توسعه پایدار در بهره براداری از منابع آب سطحی و همچنین افزایش تقاضا برای آب از یک طرف و وقوع خشکسالی هااز طرف دیگر موجب تشدید بحران های مدیریت منابع آب گردیده است. در این مقاله توسعه پایدار، جریان زیست محیطی و پارامتر های کلیدی زیست محیطی داخل رودخانه، روش های مختلف مورد استفاده در جهان و فعالیت های انجام شده در ایران برای تعیین جریان زیست محیطی ارائه خواهد شد.