سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی نادریان جهرمی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
مجید صنایع پسند – دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسین محسنی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیرعباس شایگان اکمل – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت خاص ترانسفورماتورهای قدرت در انتقال انرژی الکتریکی، با خبر بودن از وضعیت عایق ترانسفورماتور از اهمیت زیادی برخوردار است . استقامت الکتریکی و مکانیکی عایق های ترانسفورماتور در حین بهره برداری به مرور زمان کاهش می یابد اما در اثر عوامل تخریبی مثل رطوبت، خطا های اتصال کوتاه و حرارت این کاهش، سرعت بیشتری خواهد داشت . در این مقاله با بررسی روش های متداول تشخیص وضعیت ترانسفورماتور در طول دهه های گذشته، به ویژگی های این روش ها اشاره می شود . در یک تقسیم بندی کلی می توان روش های تشخیص وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت را به دو دسته On _ line وOff _ line تقسیم کرد . آنالیز گاز حل شده در روغن، اندازه گیری رطوبت روغن، اندازه گیری ضریب تلفات عایقی، اندازهگیری حرارت، آنالیز تابع تبدیل، روش پاسخ فرکانسی، اندازه گیری تخلیه جزئی و مونیتورینگ بوشینگ ترانسفورماتور از عمده این روش ها هستند . علاوه بر این نتیجه گیری هایی جهت شناسایی و مقایسه روش های مختلف که در مقالات مربوطه ذکر شده است، جمع آوری، ارائه و توصیه شده است .