سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کریم قاسمی پناه – دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
شاهین رضائی – کارشناس یهداشت محیط مرکز بهداشت شیراز

چکیده:

ورود پسابهای آهوده به روغن به محیط زیست می تواند باعث بروز اثرات مخرب بر منابع طبیعی ، حیات جانوری و سلامت انسانها شود. در این تحقیق پساب یکی از واحدهای صنعتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که حاوی آلاینده روغن می باشد مورد بررسی قرار گرفته است ، در حال حاضر این پساب به لاگونهای تبخیری فرستاده می شود ، چنانچه این پساب به نحوی وارد منابع آب و خاک شود ، اثرات نامطلوب بر محیط زیست و انسانها می گذارند ، با توجه به اهمیت موضوع ، حذف روغن از پساب به عنوان هدف انتخاب شد و از میان روشهای موجود حذف روغن ، روش شناورسازی با هوا در مقیاس آژمایشگاهی و پایلوت بر روی نمونه پساب این واحد انجام و شرایط بهینه حذف روغن تعیین شد. این شرایط شامل ایجاد حباب های هوا با قطر حدود ۴ میلی متر و هوادهی به میزان ۱۳۵ برابر حجم پساب می باشد که با ایجاد شرایط مذکور ، حذف روغن با راندمان معادل ۹۸/۴ درصد بدست آمد.