سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا رخشنده رو – استادیار دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی ، بخش راه و ساختمان
محمد واقفی – عضو هیات علمی بخش مهندسی راه و ساختمان – دانشکده مهندسی – دانشگاه خلیج

چکیده:

در طرح های برق آبی و یا اصولا هر گونه طرح رودخانه ای ، رهاسازی مقدار معینی آب برای تداومحیات و اکولوژی محیط رودخانه جهت حفظ محیط زیست آن ضروری است. این میزان آب به دبی زیست محیطی معروف است. در این مقاله روشهای مختلف جهت تعیین حداقل جریان لازم (Minimum Flow) یا دبی زیست محیطی ارائه شده است.
همچنین در پنج منطقه پوله، سریس، زیرانا، آبسرد و بن رودکرمی که از مناطق استان کهکیلویه و بویراحمد می باشد به بررسی و محاسبه موردی دبی زیست محیطی رودخانه های هر منطقهبا توجه به شرایط خاص هر پروژه در طرح ایجاد نیروگاه برق آبی جریان پرداخته شده است.