سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی حلالی پور – دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی
مسعود رحیمی – دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی
علیرضا یزدان پناه – دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی
سیامک طاووسی اصل – دانشگاه صنعت نفت- دانشکده مهندسی نفت- کارشناس ارشد مهندسی گاز

چکیده:

آنالیز خاک مناطق نفتی و گازی پس از خاتمه کار دکل های حفاری غلظت های بالاتر از استاندارد (خطرناک) از آلاینده ها خصوصاً آرسنیک را نشان می دهد . با توجه به بالا بودن سطح آب ها ی زیر زمینی و امکان آلوده شدن آن ها توسط این خاک، پیشگیری از آلوده شدن خاک و جداسازی این آلاینده ها الزامی می باشد . به همین دلیل در این مطالعه بسیاری از روش های موجود در جداسازی آرسنیک از آب های حاصل از حوزه های نفتی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است و روشی برای جداسازی همزمان آرسنیک به همراه جیوه از آب پیشنهاد شده است . جداسازی توسط کربن اکتیو و جداسازهای ارزان قیمت بازبینی شده و چگونگی جداسازی در حضور ناخالصی ها مورد بحث قرار گرفته است . یک جدول راهنما ، به منظور انتخاب بهترین روش جداسازی بر مبنای توان جذب کننده های متنوع و هزینه های مرتبط تهیه شده است. در نهایت مطابق با سودندی اقتصادی، در دسترس بودن، شرایط اقلیمی منطقه ، سادگی انجام عملیات و درصد جداسازی مورد نیاز، بهترین روش برگزیده می شود.