سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی تیموری – کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری
محمدرضا قنبرپور – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

جداسازی جریان پایه نقش مهمی در مطالعات هیدرولوژی مانند مدل سازی های کمی بارش رواناب، مدل سازی کیفیت آب،بررسی تاثیر مدیریت های مختلف اراضی در جریان آب زیرزمینی و … دارد که الگوریتم های متفاوتی نیز برای آن پیشنهاد شده است . روش Recursive Digital Filter یکی از روش های اتوماتیک متداولی است که برای این عمل استفاده می شود و در مقایسه با روش های سنتی ( گرافیکی ) دارای مزایای زیادتری می باشد . فرض کلی این روش بر رابطه خطی و مستقیم دبی خروجی از آبخوانه و میزان ذخیره آن استوار است . روش مورد استفاده دیگر در این تحقیق روش Local Minimum است که مبنای تجربی دارد و ملاک عمل آن درون یابی خطی است . در این تحقیق روش های مذکور همراه با پارامترهای متعدد آنها در ۱۴ ایستگاه هیدرومتری در جنوب غربی ایران بررسی و نتایج این روش ها با نتایج حاصل از بررسی های نظری مقایسه و ارزیابی شد ومشخص گردید که روش Recursive Digital Filter با پارامتر ۰/۹۲۵ صحت بیشتری نسبت به سایر روش های مورد بررسی دارد .