سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ارسلان شکرچیان – عضو

چکیده:

در این تحقیق کشت دو گونه بادام یعنی بادام تلخ و بادام شیرین بصورت کشت دیم و با استفاده از روش های ذخیره نزولات آسمانی کار شده است که روش های ذخیره عبارتند از:-۱ استفاده از پلاستیک رو -۲ استفاده از پلاستیک رو و خورده چوب -۳ استفاده از پلاستیک زیر -۴ استفاده از پلاستیک زیر و خورده چوب به این ترتیب بررسی در قالب طرح اسپلیت اسپلیت پلات انجام گرفته و در آن گونه های بادام تیمار فرعی و روش های ذخیره نزولات آسمانی تیمار اصلی ما را در طرح آزمایشات تشکیل داده اند در ابتدا هر کدام از نهالها در یک چاله به قطر ۱ متر و عمق ۱ متر کاشت شده اند و فاصله هر ک دام از نهالها از یکدیگر ۵ متر بوده است و هر نهال در انتهای قوس با نکت حلالی قرار گرفته است . از هر گونه در قالب هر یک از روش های ذخیره ۲۰ نهال کشت شده کهکلا ۱۶۰ نهال در آزمایش کاشت شده است . شایان ذکر است که ۲۰ نهال نیز به عنوان شاهد در بررسی کاشت گردیده است در این بررسی با توجه به این که از اول طرح ۵ سال متوالی خشکسالی بر طرح حاکم بوده است توانسته شده تا آمار کم نظیری که نشان دهنده قدرت زنده مانی نهال بعد از گذراندن خشکسالی می باشد را ارائه دهد.