سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره محمدی – کارشناس یهداشت محیط عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران

چکیده:

پایین بودن میزان متوسط بارندگی سالیانه در ایران ما را در موقعیتی از جغرافیای جهان قرار داده است که از دیرباز همواره با مشکل کم آبی و دشواری های خاص ناشی از این پدیده زیست محیطی رو به رو بوده ایم . جمع اوری و ذخیره آب باران برای مصارف مختلف (از جمله شرب) از دیرباز در ایران و بسیاری جاهای دیگر معمول بوده است در گذشته به علت شرایط خاص جغرافیایی ، فرهنگی و اقتصادی ، کاهش منابع تامین آب در نقاط مختلف ایران تهیه آب شرب روستاهای کشور در شرایط دشوار و ابتدایی صورت می گرفت. لذا با توجه به اهمیت موضوع ، زمینه تحقیق به بررسی روش های سنتی تامین آب در بعضی مناطق کشور اختصاص یافت.