سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی جهان اندیش – دانشیار بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز
محمدرضا آروین – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله کارهای پژوهشی انجام شده در زمینه تحلیل سه بعدی پایداری شیب ها در سطح جهانی مورد مرور و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا پس از معرفی روش های عمده تحلیل پایداری شیب ها (روش تعادل حدی LEM ، روش تحلیل حدی LAM ، روش مشخصه های تنش SCM و روش خطوط تغییر طول صفر ZELM) به اصول مورد استفاده در هر روش پرداخته شده، سپس کارهای پژوهشی محققین در زمینه تحلیل سه بعدی که عمدتا با استفاده از دو رو شاول صورت گرفته مورد بررسی و گزارش واقع شده است. در ادامه به مقایسه این روش ها پرداخته شده است و با توجه به پژوهش های انجام شده، روش ZELM از سایر روش ها برتر دانسته شده است.