سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید حامد بدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس تهران
فرهاد دانشجو – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق به بررسی دو روش طیف ظرفیت اصلاح شده و ضرایب تغییر مکان و تفاوت پاسخ های آنها برای شرایط یکسان پرداخته می شود. در تفسیر آیین نامه بهسازی ایران، روش طیف ظرفیت بر مبنای آیین نامه ATC-40 معرفی شده است اخیرا در آیین نامه FEMA-440 اصلاحی بر این روش ارائه شده است که با توجه به پایه قدرتمند علمی، به سرعت در حال جایگزینی روش طیف ظرفیت رایج می باشد. در این تحقیق، اختلاف روش اصلاحی طیف ظرفیت با روش ضرایب تغییرمکان به عنوان روش اصلی آیین نامه بهسازی لرزه ای در چندین سطح خطر و میرایی برای قابهای خمشی ۲، ۴ و ۶ طبقه بررسی می شود.