سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا واعظ تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارو میه
مجید منتصری – استاد یار گروه آب، دانشگاه ارو میه
جمال محمدولی سامانی – استادیار گروه سازه های آبی، دانشگاه تر بیت مدرس

چکیده:

پیش بینی مقدار رسوبات رودخانه ها دارای اهمیت زیادی در طرح و بهره برداری مناسب از آنها می باشد . وجود عدم قطعیت در بر آورد پارامترها یا معیار های طراحی سازه های آبی، یکی از
دلایل اصلی عدم موفقیت مورد انتظار چنین سیستم هایی بوده و به کمیت درآوردن منابع عدم قطعیت می تواند یک گام اولیه و اصلی در تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان باشد . تحلیل رسوب رودخانه ها از معیار های اساسی طراحی مخزن و سد به شمار رفته و منابع خطا یا عدم قطعیت در چنین تحلیلی می تواند ناشی از عدم امکان پیش بینی قطعی جریان ورودی، میزان رسوب، نوع رسوب و …. باشد . در این مطالعه از روش LHS برای تعیین میزان عدم قطعیت رسوبات سالیانه رودخانه استفاده شده است، به علاوه آنالیز حساسیت برای تعیین اهمیت فاکتورهای مختلف عدم قطعیت رسوبات انجام گرفته است . در این تحقیق رودخانه الند در منطقه آذربایجان غربی که به تازگی قرار است سدی روی آن زده شود مورد بررسی قرار گرفته و عدم قطعیت رسوبات سالیانه در آن به دست آمده است . نتایج نشان می دهد . دبی جریان ودبی رسوب از مهم ترین فاکتور های تعیین کننده عدم قطعیت رسوبات سالانه می باشند . در مورد این رودخانه عدم قطعیت۳۲۶۳ / ۰ برای رسوبات سالیانه رودخانه برای دوره ترسالی و خشکسالی و ۱۲۱۵ / ۰ برای کل دوره به دست آمده است