سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان صالحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی – استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه با وجود رشد سریع دانش و تکنولوژی بشری متاسفانه محیط زیست در وضعیت بسیار پیچیده و بحرانی در سطوح ملی و منطقه ای قرار گرفته است. بنابراین بررسی های زیست محیطی جهت شناسایی و رفع آلودگی ها ضروری است. در این میان خاک به عنوان بخشی فعال از محیط زیست که ارتباط تنگاتنگی با فعالیت های بشری دارد نیز از این آلودگی ها مصون نبوده است. مهمترین راهکار پس از جلوگیری از آلودگی سایت های آلوده، پاکسازی آنها می باشد. روش های فیزیکی، جهت پاکسازی انواع آلاینده ها طراحی گردیده اند، ولی به طور عمده جهت پاکسازی آلاینده های خطرناک همچون فلزات سنگین، مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله، روش های فیزیکی پاک سازی خاک های آلوده، اطلاعات مورد نیاز و نحوه انجام عملیات و محدودیت های اجرایی هر روش، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.