روش های مختلفی ارجاع به منابع

همانطوریکه مطرح گردید، پژوهشگر باید به منابع مختلف علمی که در کار پژوهشی خود استفاده می کند ارجاع دهد. برای ارجاع دهی به منابع و این که چگونه و چه نوع اطلاعاتی به چه ترتیبی نوشته شوند،فرمتهای مختلفی وجود دارند. در دانشگاه برای نوشتن پایان نامه، کنفرانس و نشریه علمی دارای فرمت خاصں خودش است که در زمان نوشتن و ارسال کارپزوهشی فرمت ها را در اختیار پژوهشگران قرار میدهند. در اینجا برخی از فرمت های رایج ارجاع به منابع که در جدول  نشان داده شده است مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 ارجاع دهی به سبک ونکوور

در شیوه ونکوور، استناد در متن باید بدین صورت باشد که پس از آوردن مطالب از هر منبع، شماره

استناد در کروشه [ ] و یا به صورت زیرنوشت آورده میشود. به عبارت دیگر به هر مرجع یک شماره

جدول : برخی از روش های ارجاع به منابع

1

نسبت داده می شود و برای ارجاع به آن مرجع شماره مورد نظر در داخل کروشه قرار داده شده و در داخلی متن مقاله به کار برده می شود. هر بار که در متن از ان منبع استفاده می شود باید همان شماره منبع دوباره درج گردد. وقتی در بخشی از متن به چند منبع که شماره های آنها، متوالی و پشت سر هم است، استناد کنید، از خط فاصله (-) برای توالی اولین عدد و آخرین عدد استفاده کنید. مثل : [۸-۳]. وقتی در بخشی از متن، به چند منبع که شماره های انها پشت سرهم نیست، میخواهید استناد کنید، بین هر شماره با شماره بعدی، یک علامت ویرگول و بدون فاصله قرار دهید. مثل: [۷۸، ۶، ۲].

– برای منبع کتاب؛ نام مؤلفین یا مترجمین، عنوان کتاب، ناشر، چاپ چندم، سال چاپ.

  1. S. Tanenbaum and D. Wetherall. “Computer Networks”. Prentice Hall. 5th Edition.2012.

[۲] ا. شاه بهرامی، “اصول طراحی مدارهای منطقی سیستم های کامپیوتری “. رشت، انتشارات دانشگاه گیلان، ۱۳۹۳. [۳ م. فریدی ماسوله. “طراحی صفحات وب با HTML و CSS “. رشت، انتشارات کادوسان، رشت، ۱۳۹۲

– برای مقاله چاپ شده در مجله: نام مؤلفین، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال چندم، شماره آن، شماره صفحه و سال چاپ.

  1. Shahbahrami. B. H.H. Juurlink and S. Vassiliadis. “Implementing the 2D Wavelet Transform on SIMD-Enhances General-Purpose Processors” IEEE Transactions on Multimedia. Vol. 10. No. 1. pp: 51-43. January.2008.

– برای مقاله چاپ شده در کنفرانسی: نام مؤلفین، عنوان مقاله، عنوان کنفرانسی، شماره صفحه و شهر برگزاری کنفرانس و کشور، سال چاپ. [۵ م. فریدی ماسوله و ا. شاه بهرامی، “استخراج کلمات کلیدی از داده های متنی بدون ساختار “. همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات. دانشگاه شهید بهشتی، تهران؛ ایران؛ ۱۳۹۳.

(?) A. Shahbahrami. M. Ahmadi. S. Wong and K. L. M. Bertels.” A New Approach to Implement Discrete Wavelet Transform using Collaboration of Reconfigurable Elements” International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs. pp:” 344-349. Cancum, Mexico, December.2009.

(نوشتن نام شهر و کشور ضروری نیست). حال فرض کنید چنین متنی در کار پژوهشی مورد نظر باشد: شبکه های کامپیوتری دارای توپولوژی های مختلفی از جمله باسی، حلقوی، و ستاره هستند [۱]. که شماره منبع در اخر جمله ذکر شده است. تزهای دکترا و ارشد: نام دانشجو، عنوان پایان نامه، نام دانشکده و دانشگاه، سال چاپ.

نکاتی که باید در حین نوشتن منابع به آن توجه شود:

خانوادگی کامل نوشته شود، قبل از نوشتن نام مولف اخر، از حرف “و” یا “and” استفاده شود. حرف اول عنوان های منابع، مجلات، کنفرانسها با کاراکتر بزرگ و بقیه کاراکتر ها کوچک نوشته شود. از یک نوع فونت مثلا Times New Roman با اندازه ۱۲ برای کل منابع استفاده شود.