سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد شهرتاش – دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی صدیقی زاده – دانشجوی دوره دکتری قدرت گروه مطالعات سیستم و ترانسفورماتور – شرکت خدما
محمد فرمهینی – کارشناس ارشد قدرت گروه طراحی مهندسی – شرکت پارس ژنراتور

چکیده:

در این مقاله روش های مختلف آشکارسازی خطاهای امپدانس بالا معرفی شده و بعد به بررسی چگونگی عملکرد آشکارسازی و ت جزیه و تحلیل الگوریتم پرداخته شده و نتیجه گیری های بدست آمده از هر روش بیان شده اند . برای تدوین این مقاله تمامی مقالات علمی مربوط به این موضوع بررسی شده و از میان منابع موجود چهارده روش مختلف تفکیک و طبقه بندی شده است که در این مقاله به بررسی اجمالی تک تک آنها پرداخته شده است . سپس در انتهای مقاله شاخص هایی معرفی شده و براساس آن شاخص ها روش ها با همدیگر مقایسه شده اند .