سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمدعلی صالحی رنانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر
سیدحسن هاشم آبادی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
پساب شرکت خمیرمایه و الکل رازی به دلیل BOD و COD بالا و دارا بودن مواد سمی همچون ترکیبات فنلی و داشتن pH پایین بعنوان معضل عمده محیط زیستی شناخته شده است. دفع مستقیم و مستمر این پساب درخاک موجب کاهش کیفیت خاک و از بین رفتن محصولات کشاورزی محیط زیستی می شود. درصورت تخلیه در رودخانه یا دریا، حیات آبزیان رادر معرض تهدید جدی قرار میدهد. به منظور جلوگیری از این خطرها، روشهای بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی فراوانی برایتصفیه این پساب پیشنهاد شده است. روشهای فیزیکی و شیمیایی بر اساس جذب سطحی، فرایند غشایی و اکسیداسیون هایشیمیایی استوار است. روشهای بیولوژیکی بی هوازی و روشهای هوازی درسالهای اخیر جهت کاهش BOD توسعه زیادی یافته اند. تبخیر پساب به منظور تولید خوراک دام و خشک کردن پساب به منظور بازیافت پتاس از جمله روشهای دیگری می باشندکه برای دفع پساب واحدهای تولید الکل مورد استفاده قرارگرفته اند. بالاترین میزان مصرف پتاس در دنیا جهت تولید کودهایشیمیایی است که در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. پتاس درصد بالایی از ویناس را تشکیل می دهد و منبعخوبی برای تولید کود پتاس می باشد. مرحله نهایی این فرآیندها خشک کردن لجن و عرضه محصول می باشد از طرفیعملیات خشک کردن مستلزم صرف انرژی بالایی است. دستگاه های مختلفی از جمله خشک کن چرخان، خشک کن فلاشی،خشک کن سانتریفیوژی و خشک کن پاششی به کار رفته اند اما با توجه به کم بودن زمان ماند در دستگاه و کیفیت بالایمحصول (پودر ویناس) از خشک کن پاششی نتایج مطلوب تری بدست آمده است.