سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
رعنا فکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

با توجه به تنوع در مواد شیمیایی و بررسی روشهای مختلف تصفیه آبها به نظر میرسد که فرایند تصفیه شیرابه شامل فرایندهای بیولوژیک هوازی و بی هوازی و روشهای تصفیه شیمیایی و فیزیکی باشدممکن است شیرابه را در داخلمحل دفنزبالهباز گردش کنند تا به طور جزئی تصفیه شود و آنگاه آن را با استفادهاز افشانک روی زمین بپاشدروشهای جدید بر پایه فرایندهای غشایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است تمرکز بر روی یک گزینه ی تصفیه به تنهایی معمولا برای حذف انحصاری یک ماده است و لذا برای تصفیه شیرابه باید از چندین فرایند تصفیه استفاده شودبه عنوان مثال روشهایی چون تصفیه ی بیو لوژیکی جذب کربن فعال نیتر یفیکاسیون و نیترات زدایی اسمز معکوس و اولتررا فیلتراسیون آهک یا سود هوادهی کلر زنی تا نقطه ی شکست و تعویض یونی با توجه به کارایی در حذف و بازیافت پارامتر دلخواه به کار رود.در انتاب گزینه های دفع و تصفیه شیرابه که شامل تخلیه در سیستم فاضلاب و تخلیه در محل میباشد باید به مواردی مثل مسائل اقتصادی استانداردهای کیفیت آب و پساب تغعییرات در جریان شیرابه و غلظت آن نزدیکی یا دوری به سیستم فاضلاب شهری مقررات فاضلاب محلی اضافه بار سیستم فاضلابرو و…توجه کافی داشت.