سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش زلزله در درود – گذشته، حال، آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا جودکی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی نقشه برداری

چکیده:

سوابق تاریخی زمین لرزه ها در سراسر دنیا نشان می دهد که تلفات جانی و مالی زیادی ناشی از این زلزله ها به وقوع پیوسته است و این ، ضرورت ایجاد روش های معتبر پیش بینی و کنترل زمین لرزه ها را بیش از پیش نمایان می سازد . اغلب متخصصین متعقدند که پیش بینی زمین لرزه وقتی موفقیت آمیز است که در آن ، ناحیه جغرافیایی ، حدود بزرگی و زمان احتمالی وقوع معین باشد . گرچه این پیش بینی ها دقت مورد نیاز را ندارند ، اما می توان از چنین اطلاعاتی در تدوین قوانین ساختمان سازی و زمین های مورد بهره برداری استفاده کرد . برای بررسی فعالیت و حرکت گسل ها و شکستگی های پوسته زمین ، می توان تغییرات مکانی آنها را در یک سیستم مختصات ایستا در دوره های مختلف زمانی مورد مشاهده و مطالعه قرار داد . از آنجایی که زمین یک سیاره ساکن و ایستا نیست بنابراین می بایست چنین سیستم مختصاتی وابسته به زمین نباشد . از این رو دانشمندان علوم زمین برای بررسی حرکات پوسته زمین از سیستم های مختصات غیر وابسته به زمین استفاده می کنند تا بتوان با استفاده از آن حرکات فوق را مطالعه کرد .