سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل آل رسول – کارشناس ارشد سازه و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
شقایق شریعت – کارشناس مهندسی نقشه برداری دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه UPM مالزی

چکیده:

آنچه امروزه در خصوص مدیریت جامع بحران کلان شهرها به نحو ویژه ای مدنظر است شامل آخرین دستاوردها در زمینه تدوین راهبردی کلان و خرد مدیریت بحران و مدیریت ریسک می باشد . در این راستا همواره شناخت و تعیین اولویت ها در خسارات وارده از گام های اولیه می باشد .
شریان های حیاتی که در قالب کلی شامل راه ها، پل ها، تونل ها، خطوط انتقال ( آب، نفت و گاز ) و همچنین شبکه های مخابراتی و رسانه ای می باشد به عنوان اصلی ترین اجزای هر کلان شهر در اولویت اول قرارمی گیرد . به عبارت دیگر درصورت آسیب پذیر بودن جدی و نقص کاربری یکی از شریان های حیاتی فعالیت های شهری و یا امداد رسانی در زمان بحران فلج می شود و به این ترتیب خسارات جانی و مالی رو به فزونی می گذارد . در این تحقیق با اشاره به روش های شناخت آسیب پذیری و کنترل عملکرد شریان های حیاتی شهر تهران به مطالعه موردی پل های بزرگراهی و اصلی در مبادی ورودی و خروجی شهر تهران پرداخته می شود و افزون بر بررسی آسیب پذیری این پل ها برمبنای مطالعات موجود و مدل های جدیدی ساخته شده به روش های کاهش تبعات و تأثیر برکیفیت فعالیت های شهری ناشی از نقص در این پل ها در هنگام وقوع زلزله نیز پرداخته می شود