سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جلال قادری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
محمود شریعتمداری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
کیومرث صیادیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده:

کلزا از جمله محصولاتی است که حساسیت بیشتری به کمبود عناصر ریزمغذی بویژه روی و بر دارد (۲). سلیم پور و همکاران (۱۳۸۰) به این نتیجه رسیدند که بالاترین عملکرد دانه در صفی آباد دزفول و مجتمع شهید رجائی به ترتیب با مصرف خاکی ۸۰ و ۴۰ کیلوگرم سولفات روی در هکتار به روش نواری همراه با دو مرتبه محلول پاشی سولفات روی بود. (۱). Pageau و همکاران (۱۹۹۹) به این نتیجه رسیدند که مصرف بور عملکردف درصد روغن دردانه و غلظت بور در برگ کلزا را افزایشکه در اثر کاربرد مقادیر ۱۰/۵ و ۲ کیلوگرم در هکتار بورخالص عملکرد دانه به ترتیب ۱۹، ۲۶ و ۳۱ درصد و به طور متوسط ۴/۴ درصد مقدار روغن نیز نسبت به شاهد افزایش یافتند (۳).