سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیومرث صیادیان – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
محمدجعفر ملکوت – موسسه تحقیقات خاک و آب
جلال قادری – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

چکیده:

به منظور کاهش وابستگی به کشورهای خارجی در زمینه روغن مصرفی و با عنایت به رشد روز افزون کشت و توسعه دانه های روغنی در کشور لزوم تحقیقاتی در زمینه تغذیه با توجه به جدید بودن این مصحول پیش از بیش احساس شده لذا آزمایشی به منظور تعیین بهترین میزان و روش مصرف کود فسفر در زراعت کلزا شامل چهار میزان مختلف کود فسفر (۰/۴، ۰/۷۵، ۱ ، ۱/۲۵ برابر آزمون خاک) و دو روش مصرف (نوآوری و بخش سطحی) بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی همراه با یک تیمار شاهد اضافی در سه تکرار در ایتسگاه تحقیقات ماهیدشت در سال زراعی ۸۰-۷۹ اجرا شد.