سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابراهیم رسولی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
علی سجادی –
محمدرضا فیضی –
مهرداد طرفدارحق –

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه روشی برای کنترل پایدارسازهای سیستم قدرتPSSنیروگاه ها می باشد. در این مقالهابتدا نقش سیگنال کمکی تغییرات توان راکتیوابتدا نقش سیگنال کمکی تغییرات توان راکتیو Q )در پایدارساز سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفته و سپس بهشرح و بررسی پایدارساز سیستم قدرت چتد ورودیMPS Sبا ورودی هایP    Q پرداخته می شود. سپس نوعجدیدی از پایدارساز سیستم قدرت به نام پایدارساز سیستم قدرت چتد ورودی مرتبه ای فازیHFM PS S برای افزایش میرایی نوسانات فرکانس پایین معرفی و بررسی می شود. در روش های فازی کلاسیک، تعداد قوانین به طور نمایی با تعداد متغیرها افزایش می یابد. اما در روش کنترلر مرتبه ای فازیHFS افزایش تعداد قوانین به صورت خطی است که در نتیجه به حافظه و زمان محاسباتی کمتری نیاز دارد. روشHFSشامل تعدادی مجموعه فازی با ابعاد کوچکتر متصل به هم است. در نهایت با شبیه سازی یک سیستم قدرت ۴ ماشینه، کارآیی روش پیشنهادی آزمایش می شود