سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ایرانی – پژوهشگاه صنعت نفت ,پژوهشکده مهندسی توسعه
رامین بزرگمهری – دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی شیمی
سعید زرین پاشنه – پژوهشگاه صنعت نفت ,پژوهشکده مهندسی توسعه

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از شبیه سازی هیدرودینامیکی سه بعدی رآکتور دوغابی ١ با استفاده از روشه ای CFD , ارائه شده است. برای بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی مانندHold upپروفایلهای سرعت دو فاز وپروفایل فشار , یک سیستم شامل تانک آب که هوا از زیر به آن دمیده می شود , مدل سه بعدی با نرم افزارFluentشبیه سازی شد. در این تحقیق حالتهای مختلف هوا با سرعتهای ( ۱-cm/s 4 )در مقادیر ۸,۱۰,۱۲= L/Dشبیه سازی شد. مدلهای دو فازی بکار گرفته شدهMixture و Eulerian بودند که همگرایی و پایداری حل مد ل Eulerian بهتر بود.