سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین زادغفاری – مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی ، پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشا
یونس حق روان – مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی ، پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشا
محمد حسین خبازی – مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی ، پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشا
جواد چیت ساز – مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجا نشرقی، پژوهشکده مهندسی وزارت جهادکشاو

چکیده:

در این مقاله روش گرمایی در تخریب ازن مازاد سیستم های تزریق گاز ازن بصورت تئوری و آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از نتایج حاصله ، یک دستگاه راکتور گرمایی در مقیاس صنعتی ، طراحی و ساخته شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که زمان ماند لازم برای تبدیل ازن به اکسیژن تابعی از دمای راکتور و غلظت ازن بوده بطوریکه با افزایش دما و غلظت ، زمان ماند (در نتیجه حجم لازم ) بشدت کاهش می یابد . با این حال با مقیاس صنعتی ، دمای بهینه از بین برنده گرمایی با توجه به ملاحظات اقتصادی و ایمنی تعیین می گردد که در این کار دمای راکتور برابر ۳۵۰ºc انتخاب شده است .