سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بابک شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ناپایداری عرضی کشتی ها در امواج از روبرو و از پهلو بررسی می گردد. تغییرات پایداری عرضی تحت امواج از روبرو باعث ایجاد رزونانس در حرکت رول (roll) می شود. تحت این شرایط دامنه رول افزایش یافته و می تواند خسارات زیادی را بوجود آورد. در امواج از پهلو، میزان دامنه رول با توجه به فرکانس برخورد موج و شیب آن تعیین می شود. برای رسیدن به جوابهای دقیق تر در نظرگرفتن ضرایب غیرخطی در ممان بازگرداننده و میرایی در هر دو دسته معادلات الزامی است. به همین منظور، ابتدا شرایط ایجاد رزونانس پارامتریک با استفاده از مدل خطی بررسی شد، سپس با در نظر گرفتن ضرایب غیرخطی معادله تاثیر آنها بر دامنه پاسخ بررسی گردید. همچنین در امواج از پهلو، با استفاده از معادله غیرخطی رولینگ، پاسخ زمانی و فرکانسی حرکت رول تعیین شد. نرم افزار و روش بررسی ارائه شده می تواند در مورد انواع کشتی ها در شرایط مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته و وقوع پدیده رزونانس پارامتریک، میزان دامنه رولینگ درامواج از روبرو و از پهلو را پیش بینی نماید.