سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم زاهدی فر – دانشجوی دکتری بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
نجفعلی کریمیان – استاد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

روی یک عنصر ضروری کم مصرف برای انسان، حیوان و گیاهان عالی می باشد . جذب روی توسط گیاه یک فرایند پیوسته است که منجر به کاهش روی در فراریشه شده و بنابراین برای تامین سطح معینی از روی در این منطقه به آزادسازی روی جذب شده بر سطوح خاک و روی متصل به کانی ها نیاز می باشد . سه فرایند مهم فلزات در خاک شامل حذف فلزات از محلول خاک در نتیجه جذب به وسیله ذرات خاک، آزادشدن فلز از ذرات خاک در محلول خاک ( آزادسازی ) و رسوب دهی و حل شدن فلز به عنوان یک فاز مستقل در متن خاک، سرنوشت و قابلیت دسترسی آنها را کنترل می کند . در سال های اخیر مطالعه فرآیندهای جذب یا آزاًدسازی اساسا بر مبنای مطالعه شرایط تعادل به کمک روش های ترمودینامیکی بوده است . یافته های ترمودینامیکی تنها قادر به پیش بینی وضعیت نهایی خاک از وضعیت غیر تعادلی اولیه است در حالی که بررسی سینتیک آنها می تواند اطلاعات مهمی درباره طبیعت واکنش ها در یک زمان مشخص در اختیار ما قرار دهد