سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مازیار مباشری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور تهران
صدیقه منصوریان – کارشناس دفتر توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

چکیده:

مراکز داده اینترنتی به عنوان یک زیرساخت اطلاعاتی از اهمیت بسیارزیادی در توسعه فناوری اطلاعات در کشور برخوردار است و در واقع فقدان چنین زیرساختهایی در کشور باعث عدم تحقق کامل کاربردهیا فناوری اطلاعات در کشور می شود از طرف دیگر امنیت اطلاعات کشور با مخاطرات بسیاری مواجه خواهد شد و شاید بتوان چنین مراکزی را به عنوان زیرساختهای حیاتی یک کشور در دنیای کنونی قلمداد نمود. دراین مقاله سعی بر این است که تا روند اعطای سه مجوز تاسیس و بهره برداری از مرکز داده اینترنتی و معرفی سرویسها و فعالیتهای شرکتهای دارای مجوز را بررسی نماییم و در نهایت راهکارهایی پیشنهادی جهت بهبود وضعیت عملکردی این مراکز ارائه خواهدشد.