سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یعقوب دین پژوه – مربی دانشکده مراغه و در حال حاضر دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبیاری د
احمد فاخری فرد – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد مقدم – استاد گروه زارعت و ا صلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
میرکمال میرنیا – دانشیارگروه ریاضیات کاربردی دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز

چکیده:

کشور ایران در حالت کلی یک کشور خشک و نیمه خشک می باشد وقوع خشکسالیهای مکرر درایران از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود مدیریت خشکسالی در کشوری چون ایرا ن کاری بسیار مهم و حیاتی است خشکسالی با کمبود بارش در یک نقطه آغاز می شود و با گسترش مکانی و تداوم زمانی آثار زیانباری برجای می گذارد این آثار چه بسا پس از خاتمه خشکسالی نیز مدتها برجای می ماند بسته به شدت و ضعف خشکسالی آثار بدآن منحصر به محل مبتلا به خشکسالی نبودهو تا اقصی نقاط دور نیز می تواند سرایت کند. بنابراین مدیریت منابع آب درجمیع مواقع بویژه در مواقع خشکسالی باید با شناخت کامل این منابع انجام گیرد تا در مواقع خشکسالی و همچنین قبل و بعد از آن بحران کمبود آب با مدیریت علمی پشت سر گذاشته شود در این مقاله سعی شده است که میزان بارش های ماهانه و سالانه کشور بطور اجمالی شناسایی و روند تغییرات آنها نیز باجمال مطالعه گردد. بدیهی است شناسایی مقدار بارش یک کشور مترادف با شناسایی خشکسالی نیست ولی ا ولین گام در شناخت این بلای طبیعی می تواند محسوب شود بارشهای ماهانه ایستگاههای هواشناسی و کلیماتولوژی کشور (۵۳ ایستگاه) حداقل بمدت ۴۳ سال مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند در این مقاله مشخصه های نقطه ای خشکسالی از قبیل دوره تداوم، مجموعه مقدارکمبود، شدت خشکسالی و نیز وسعت خشکسالی بطور منطقه ای در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفته اند.